Pašvaldība aktualizē ceļa P4 rekonstrukciju

12.01.2017
Pašvaldība aktualizē ceļa P4 rekonstrukciju
2016. gada decembrī Ropažu novada pašvaldība vērsusies VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai aktualizētu jautājumu par valsts reģionālās nozīmes ceļa P4 rekonstrukciju un aicinātu tuvākajā laikā realizēt ceļa seguma sakārtošanu.

Autoceļš P4 Rīga – Ērgļi ir stratēģiski nozīmīgs ceļa posms Ropažu novadam, jo to ikdienā izmanto gan novada iedzīvotāji dodoties savās darba gaitās, gan satiksmes autobusi pārvadājot pasažierus, medicīniskais transports, uzņēmēji, preču piegādātāji u.c.

Pašvaldība norāda, ka izvērtējot pieejamo informāciju par gada vidējo diennakts intensitāti uz P4 autoceļa, tā turpina pieaugt. Pēdējo trīs gadu skaitļu dinamika liecina, ka ceļa izmantošanas noslogojums būtiski pieaug un visticamāk, arī turpmāk dati uzrādīs augšupejošu tendenci. 2014. gada satiksmes intensitātes rādītāji pret 2013. gadu norāda uz strauju kāpumu autoceļa izmantošanas intensitātē, pieaugot par 31%. Savukārt, 2015. gadā P4 ceļa posma vidējā diennakts satiksmes intensitāte bija 3450 automašīnas, kas ir par 9 % vairāk kā 2014. gadā.  Saskaņā ar statistisko informāciju 2014. gadā un 2015. gadā satiksmes intensitāte pārsniedz 3000 a/dn.

Intensīvā ceļa posma izmantošana veicina ceļa seguma strauju nolietošanu. Īpaši kritisks posms ir P4 krustojums ar A4 – Vāverkrogs. Šajā ceļa posmā ceļa segumam gadiem ilgi likts ielāps uz ielāpa, ceļa segumā regulāri veidojas lielas bedres ar asām šķautnēm, bieži ir problēmas tās apbraukt, jo bedre veidojas pie bedres. Ceļa posmu intensīvi izmanto arī kravu pārvadājumiem, pārvadājot kokmateriālus, kas arī veicina jau tā sliktā stāvoklī esošā ceļa seguma nolietošanu.

Pašvaldība vērš VAS “Latvijas Valsts ceļi” uzmanību uz to, ka sliktais ceļa segums būtiski negatīvi ietekmē arī teritorijas attīstību, - uzņēmējdarbības iespējas un attīstību, tūrisma attīstību un novada konkurētspēju.

Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. – 2020. gadam ir paredzēta Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija, to skaitā  arī P4 rekosntrukcija posmos: krustojums ar A4 – Bajārkrogs 16,15 - 26,56 km garumā un Bajārkrogs – Vāverkrogs 26,56 - 35,70 km garumā. Programmas plāns liecina, ka 2015. gadā jau bija jābūt izstrādātam projektam un 2016. – 2017. gadā paredzēts veikt būvdarbus A4 –Bajārkrogs  ceļa posmam, savukārt otram ceļa posmam paredzēts izstrādāt projektu 2016. gadā un  2017. – 2018. gadā  veikt būvdarbus.

Ropažu novada pašvaldība aicina VAS “Latvijas valsts ceļi” sniegt informāciju par to, kā virzās programmas realizācija, un aicina tuvākajā laikā paredzēt ceļa seguma sakārtošanu.

 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

Datora versija