Pašvaldība aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību - uzstādot dūmu detektorus un pārliecināties par elektroinstalāciju drošību savos nekustamajos īpašumos

10.08.2020
Pašvaldība aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību - uzstādot dūmu detektorus un pārliecināties par elektroinstalāciju drošību savos nekustamajos īpašumos
No šī gada 1. janvāra katrā dzīvoklī un mājā jābūt dūmu detektoram, ko paredz Ugunsdzēsības noteikumi. Ar spalgu troksni tas brīdinās par izveidojušos sadūmojumu, ko cilvēka maņu orgāni miega laikā nesajūt, un tādējādi palīdzēs glābt dzīvības.

Šīs ierīces uzstādīšanas nepieciešamību jo īpaši uzsver pagājušajā nedēļas nogalē notikušie negadījumi novadā, kas saistīti ar ugunsdrošību!

8.augustā Ropažu novadā ar atklātu liesmu dega vienstāvu daudzdzīvokļu mājā, šajā ugunsgrēkā ir divi bojāgājušie.

Savukārt 9.augustā dzīvojamās mājas Priedes 1, Silakrogā pirmajā kāpņu telpā (dzīvokļa Nr.1-15.) piektā stāva mikrobēniņos tika konstatēts sadūmojums, kuru izraisīja apgaismes instalāciju degšana piektā stāva dzīvoklī,  kā rezultātā sāka gruzdēt siltumizolācija. Pie seku likvidācijas 9.augustā vakarā strādāja VUGD un šobrīd strādā VILKME, SIA darbinieki.

Atgādinām, ka elektroinstalācijas pārbaudi dzīvojamās mājas koplietošanas daļās nodrošina pārvaldnieks, savukārt dzīvokļos tā īpašnieks. 2018.gadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 ir veikti elektroinstālācijas tehnisko parametru pārbaude un mērīšana šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un kontaktsavienojumu pārbaudes rezultāti koplietošanas telpās atbilst standartiem, un ir pieļaujama to tālāka ekspluatācija.

Aicinām dzīvokļa īpašniekus pārliecināties par elektroinstalāciju drošību dzīvokļu īpašumos un nevilcināties ar dūmu detektora uzstādīšanu!

Esi atbildīgs!

 

Datora versija