Pašvaldība aicina izteikt viedokli un priekšlikumus par veselības veicināšanas aktivitāšu norisi novadā līdz 15. novembrim

31.10.2018
Pašvaldība aicina izteikt viedokli un priekšlikumus par veselības veicināšanas aktivitāšu norisi novadā līdz 15. novembrim
Līdz 2018. gada beigām tiks veikts iedzīvotāju interešu novērtējums, kas ļaus veidot jaunu veselību veicinošo aktivitāšu piedāvājumu 2019. gadam.

Jaunais aktivitāšu piedāvājums būs mērķēts uz to iedzīvotāju loku, kas projekta aktivitātēs līdz šim nav iesaistījušies, bet ir ieinteresēti. Tāpat arī iedzīvotāju viedoklis ir nepieciešams, lai novērtētu aktivitāšu kvalitāti un noderīgumu, kā arī pakalpojumu sniedzēju kvalitātes rādītājus.

Aptaujas anketas “Iedzīvotāju pieredze un vēlmes, apmeklējot veselību veicinošās aktivitātes Ropažu novadā” aizpildāmas elektroniskā formā un PIEEJAMAS ŠEIT, kā arī tās aizpildāmas drukātā formā un ir pieejamas Ropažu novada pašvaldības iestādēs un sabiedriskajās vietās visā novada teritorijā.

Kopš 2017. gada novada teritorijā tiek īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/065), kā ietvaros iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja apmeklēt nodarbības, lekcijas un pasākumus veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Sīkāka informācija pieejama www.ropazi.lv,  e-pastā: veseliba@ropazi.lv vai pa tālr. 27134698.

Datora versija