Par detālplānojuma projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai

pirms nedēļas
Par detālplānojuma projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Ropažu novada dome 26.05.2021. sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Apsīši” nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Sīkākai informācijai par apspriešanas laiku un norisi aicinām sekot līdz Ropažu novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.ropazi.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

 

Datora versija