Noslēgušies apgaismojuma izveides darbi Ropažu muižas parkā

25.09.2017
Noslēgušies apgaismojuma izveides darbi Ropažu muižas parkā
Ropažu novada Būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā projekta “Ropažu muižas parka labiekārtošana” ietvaros izveidoto Ropažu muižas parka apgaismojumu.

Realizējot projektu, Ropažu parkā uzstādīts 41 apgaismes objekts, kas izvietots visā parka teritorijā.

Darbus veica SIA “VSD Serviss” par kopējo līguma summu 23848,38 EUR bez PVN.

Projekts īstenots programmas “Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, sadarbībā ar  biedrību "Ropažu Garkalnes partnerība".

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

                                                        

Datora versija