Norit Lejnieku un Torņa ielu pārbūve Zaķumuižas ciemā

03.10.2018
Norit Lejnieku un Torņa ielu pārbūve Zaķumuižas ciemā
Zaķumuižas ciema Lejnieku un Torņa ielā norit ceļu pārbūves darbi 0,638 km garumā. Minētās ielas atrodas uzņēmējdarbības teritorijā, kur savu uzņēmējdarbību attīsta tādi uzņēmumi kā SIA “Windows Factory”, SIA “Northern Construction”, SIA “La Vita Sport”, SIA “VISA 9”, SIA “FENIKSS AV” un SIA ”Priedes profili”.

Darbu laikā minētajā teritorijā ir noteikti satiksmes ierobežojumi, tāpēc ir jāvadās pēc satiksmes organizācijas shēmām.

Abos ceļu posmos ir noslēgusies zemes klātnes ierakumu būvniecība un grunts stabilizēšana. Norit pēdējie darbi pie salizturīgās kārtas izbūves. Tuvākajā laikā tiks uzsākta šķembu virskārtas izbūve. Tiek plānots, ka šajā mēnesī tiks veikta arī ielu asfaltēšana.

Būvdarbus veic SIA “YIT Infra Latvija” pēc  SIA “Tomus” izstrādātā būvprojekta. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Ceļu būvnieks VR”.

Lejnieku un Torņa ielu pārbūve tiek īstenota  projekta Nr. 3.3.1.0/18/I/002 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda, valsts budžeta dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu. Uzlabojot ielu infrastruktūru, tiek veicināta Zaķumuižas ciemata rūpnieciskās apbūves teritorijas uzņēmējdarbības vides attīstība un tiks sekmēta jaunu uzņēmumu veidošanās, palielinot novada kopējo uzņēmējdarbības aktivitāti.

 

 

             

Datora versija