Nodokļa pārrēķins tiks veikts tikai gadījumā, ja nekustamajā īpašumā tiks deklarēta personas dzīvesvieta

07.03.2017
Nodokļa pārrēķins tiks veikts tikai gadījumā, ja nekustamajā īpašumā tiks deklarēta personas dzīvesvieta
Līdzīgi, kā tas ir citās Latvijas pilsētās un novados, ar mērķi mudināt deklarēties novadā personas, kurām pieder nekustamais īpašums, Ropažu novada dome 2016. gada 28. septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017.gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu”.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem mājoklim, kurā  uz 2017. gada 1. janvāri nav deklarēta neviena persona, tika noteikta nodokļa likme - 1,5 procenti no nekustamā īpašuma  kadastrālās vērtības. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Sakarā ar jauno nekustamā īpašuma nodokļa likmi, Ropažu novada pašvaldība gada sākumā saņēmusi ievērojamu skaitu iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu veikt nodokļa pārrēķinu, jo:

· mēneša laikā no paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu saņemšanas, nekustamā īpašuma objektā ir piedeklarētas personas;

· saņemti iesniegumi ar pretenzijām par piemēroto augsto likmi viņu mājoklim, kurš nav piemērots dzīvošanai;

· nekustamā īpašuma īpašnieks ir pensionārs, kurš ir deklarēts citur un nespēj samaksāt paaugstināto nodokli u.c.

Izskatot iesniegumus, Ropažu novada dome 27.02.2017. sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.3, 46.§) papildināt Ropažu novada domes 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017.gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu” paredzot, ka pašvaldība veiks nekustamā īpašuma pārrēķinu mājoklim, ja nekustamajā īpašumā uz 2017. gada 31. marta plkst. 23:59 būs deklarēta vismaz vienas personas dzīvesvieta. Pārrēķins tiek veikts sākot ar 2017. gada 1. aprīli. Gadījumā, ja persona tiek izdeklarēta no nekustamā īpašuma, ar nākamo mēnesi nekustamā īpašuma nodokļa likme tiek piemērota paaugstinātā 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” neparedz veikt mājokļu apsekošanu, lai noteiktu, vai tas ir piemērots dzīvošanai, bet nosaka ka, ar nekustamā īpašuma nodokli apliek lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, — zemi, ēkas, tai skaitā Valsts zemes dienestā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves.

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1620 “Būvju klasifikācija” nosaka, ka:

· dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m² (ieskaitot), klasificējas kā dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām;

· dārza mājas ar kopējo platību lielāku par 40 m² klasificējas kā individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka vai mūra ārsienām.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Ropažu novada pašvaldība neveiks nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu mājokļiem no 2017. gada janvāra. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes pārrēķins tiks veikts ar 2017. gada 1. aprīli, ja nekustamā īpašuma objektā līdz 2017. gada 31. marta plkst. 23.59 tiks deklarēta kādas personas dzīvesvieta.

Deklarēt dzīvesvietu var elektroniski portālā www.latvija.lv vai klātienē, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta iela 1, Ropaži Ropažu novads, LV-2135, kontakttālrunis 67918666.

Datora versija