No amata atbrīvots Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

02.11.2016
No amata atbrīvots Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Šodien, 2016. gada 2. novembrī Ropažu novada domes sēdē ar astoņām domes deputātu balsīm “par” (R. Gremze, K.T. Hēla, I. Gailītis, A. Oleksāns, M. Vimba, M. Mucenieks, J. Grigaļūns, V. Šlēgelmilhs) no amata tika atbrīvots Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antons Cibuļskis.

Iesniegumu ar lūgumu sasaukt domes ārkārtas sēdi, lai tajā izskatītu jautājumu par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata Ropažu novada pašvaldībā saņēma 31.10.2016, to bija parakstījuši astoņi Ropažu novada domes deputāti (R. Gremze, K.T. Hēla, I. Gailītis, A. Oleksāns, M. Vimba, M. Mucenieks, J. Grigaļūns, V. Šlēgelmilhs).

Domes ārkārtas sēdē deputāti, komentējot savu ierosinājumu, minēja, ka nepiekrīt domes priekšsēdētāja vietnieka vienpusējai rīcībai, parakstot līgumu par ēdinātāja maiņu Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Annele” 2016. gada 1. septembrī, par to neinformējot domes vadību un deputātus, to nesaskaņojot ar Ropažu novada domes deputātiem un pašvaldības Iepirkuma komisiju.

PII “Annele” ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs tika noteikts iepirkuma procedūras rezultātā, kurā uzvarēja SIA “ELDA”. Domes priekšsēdētāja vietnieks deputātus informēja, ka augusta beigās tika saņemts iesniegums no SIA “ELDA”, ka tā nevarēs izpildīt saistības, kā rezultātā nav iespējama pakalpojuma kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde. Lai neiestātos krīzes situācija un problēma tiktu operatīvi atrisināta, domes priekšsēdētaja vietnieks A. Cibuļskis nolēma noslēgt līgumu ar SIA “Andelita”, kura apņēmusies nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu PII “Annele” atbilstoši iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasībām, saglabājot iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma standartus, praksi un cenas.

 

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

 

 

 

Datora versija