Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piesaistīs neatkarīgu, sertificētu hidrobūvju speciālistu, lai vispusīgāk izvērtētu Ropažu dzirnavu HES nelabvēlīgo ietekmi uz piegulošo īpašumu teritorijām

pirms nedēļas
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piesaistīs neatkarīgu, sertificētu hidrobūvju speciālistu, lai vispusīgāk izvērtētu Ropažu dzirnavu HES nelabvēlīgo ietekmi uz piegulošo īpašumu teritorijām
Ropažu novada pašvaldība saņēmusi rakstisku atbildi no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes uz pašvaldības 8. aprīļa iesniegumu par kritiski zemo ūdens līmeni Lielās Juglas upē šī gada pavasarī un augsto ūdens līmeni kanālā, pa kuru ūdens tiek pievadīts hidroelektrostacijai.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore apstiprina, ka saņemtas arī sūdzības no kanālam pieguļošo teritoriju īpašniekiem, ka tiek appludināti pagrabi un izskaloti kanāla krasti.

Pārvalde informē, ka 2020. gada 8. un 14. aprīlī veikta hidroelektrostacijas pārbaude, kurā konstatēts, ka ūdens līmenis derivācijas kanāla sākumā ir 38,85 m. Saskaņā ar Ropažu dzirnavu HES ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem pieļaujamais zemākais ūdens līmenis derivācijas kanāla sākumā pirms slūžām – 38,75 m normālais ūdens līmenis derivācijas kanāla sākumā pirms slūžām – 38,95 m.

Operatoram, saskaņā ar Ropažu dzirnavu HES ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 3. nodaļas Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumu 3.1. daļas Hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumu 3.1.3.1. apakšpunktu, jānodrošina, ekoloģiskais caurplūdums, kas nepieciešams ūdensteces dabisko bioloģisko resursu un ekosistēmas saglabāšanai un aizsardzībai ar minimālo caurplūdumu 0,34 m3/s ar plūsmu 0,20 m biezā slānī caur 1,2 m platu aili dambja pēdējā laidumā (ar augšējo atzīmi 38,78 m LAS 2000,5) un 0,05 m biezu 3,4 m platu aili.

Komunikācijā ar HES īpašnieku, Lielrīgas reģionālās vides pārvalde norādījusi noteiktās prasības ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanai. 22.04.2020. HES īpašnieks izpildījis Ropažu dzirnavu HES ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu prasības, nodrošinot ekoloģisko caurplūdi pa dambja 0,20 m biezu 1,2 m platu aili pēdējā laidumā (ar augšējo atzīmi 38,78 m LAS 2000,5) un 0,05 m biezu 3,4 m platu aili.

Vienlaikus Lielrīgas reģionālā vides pārvalde arī informē, ka plāno  piesaistīt neatkarīgu, sertificētu hidrobūvju speciālistu, lai vispusīgāk izvērtētu Ropažu dzirnavu HES nelabvēlīgo ietekmi uz pieguļošo nekustamo īpašumu teritorijām.

 

 

Datora versija