Joprojām var pieteikties pārtikas paku piegādei

16.04.2020
Joprojām var pieteikties pārtikas paku piegādei
Trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir deklarēti Ropažu novadā, kuri attālināti izglītojas Ropažu novadā un kurām ir nepieciešamība, bet kuras līdz šim nebija pieteikušās, joprojām var pieteikties nākamajai pārtikas paku piegādei, aizpildot pieteikumu līdz 19.aprīlim.

Pieteikuma anketa jāaizpilda tikai tām ģimenēm, kuras iepriekš nebija pieteikušās.

Nākamā pārtikas paku piegāde plānota laika periodā no 22. līdz 24. aprīlim.

Pieteikuma anketa aizpildi ŠEIT

Ropažu novada Dome 2020.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu “Par ēdināšanas pabalstiem skolā un pirmsskolas izglītības iestādē ārkārtas situācijā”, kas nosaka, ka no 2020. gada 1.aprīļa Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pirmsskolas un 1.-12. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas) un neapmeklē izglītības iestādi klātienē, piešķir ēdināšanas pabalstu pārtikas pakas veidā par summu, kas paredzēta bērnam ēdināšanai pirmsskolā vai skolā Ropažu novadā.

Pārtikas pakas tiks komplektētas sadarbībā ar Ropažu vidusskolas un PII “Annele” ēdinātāju SIA “Žaks 2”. Pārtikas pakas piegādās vienu reizi divās nedēļas. Vienam bērnam vienā paŗtikas pakā produktu vērtība atbilst 16,20 EUR (dienas izmaksas 1.62 EUR. Aprēķins tiek veikts, ņemot vērā mācību dienu skaitu).

Brīvpusdienu nodrošināšanas pakalpojums attiecas arī uz trūcīgo, maznodrošināto vai  daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri ir pirmsskolas vecumā, bet šobrīd neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Ropažu novadā vai kur citur.

Pārtiku var saņemt arī tās trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, kuras ir pieteikušās arī krīzes pabalsta saņemšanai.

Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību pēc pārtikas paku piegādes, lai ēdiens netiktu izlietots nelietderīgi un to saņemtu tiešām tie, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, droši zvani!

  • Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece Sarmīte Krote – 25145945;
  • Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece Laila Spilva  - 25145945, laila.spilva@ropazi.lv
  • Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos Renāte Gremze – 29465184, renate.gremze@ropazi.lv
Datora versija