Jauns realitātes šovs “Administratīvi teritoriālā reforma. Kurš izdzīvos?”

11.04.2019
Jauns realitātes šovs “Administratīvi teritoriālā reforma. Kurš izdzīvos?”
Ropažu novada pašvaldība iepazinusies ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto redzējumu pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modelim un apspriešanai piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu ar 35 pašvaldībām. Tas šķiet kā lēts realitātes šovs ar īsti nepārdomātu scenāriju, kurš jau palaists ēterā. “Bada spēles” Latvijas versijā - 119 apgabali, noteikumi izdzīvošanai neskaidri un parādās ik brīdi pavisam jauni.

Ropažu novada pašvaldība uzskata, ka apspriešanai piedāvātais teritoriālais iedalījums ar 35 pašvaldībām pašreizējā izpildījumā ir pretrunā ar VARAM definētajiem administratīvi teritoriālās reformas mērķiem un izveides kritērijiem.

Ropažu novada pašvaldība kategoriski iebilst pret apspriešanai piedāvāto Ropažu novada apvienošanu ar Salaspils pilsētu un novadu un šobrīd piedāvāto modeli, kurā Salaspils izvēlēta kā jaunveidotā novada administratīvais centrs.

Ropažu novada pašvaldībai nav sadarbības ar Salaspils pilsētu un novadu nevienā no pašvaldības darbības jomām un mūsu novada iedzīvotāji nesaņem nekādus Salaspils pilsētas un novada sniegtos pakalpojumus - mūsu novada skolēni nemācās Salaspils izglītības iestādēs, mūsu novada iedzīvotāji nestrādā Salaspils pilsētā un novadā, mūsu iedzīvotāji nesaņem veselības aprūpes vai kādus citus pakalpojumus Salaspils novadā. Mums nav nekādas sabiedriskā transporta iespējas ar Salaspili, tādēļ ideja par Ropažu novada pievienošanu Salaspilij mums šķiet absolūti neloģiska un nepamatota.

Ropažu novads ir pašpietiekams, spēj darboties neatkarīgi un izpildīt visas pašvaldībām uzliktās funkcijas. Vienlaikus Ropažu novada pašvaldība labi saprot, ka reformas ir nepieciešamas un tās noteikti būs, taču tām jābūt rūpīgi izsvērtām un ekonomiski argumentētām.

Šobrīd Ropažu novada pašvaldība turpina viedokļu apmaiņu ar apkārtējo kaimiņu novadu pārstāvjiem par piedāvāto reformu un sadarbības iespējām, taču mums, neapšaubāmi, ir svarīgs arī Ropažu novada iedzīvotāju viedoklis, tādēļ mēs noteikti aicināsim iedzīvotājus uz tikšanos, lai skaidrotu un uzklausītu viedokļus un priekšlikumus.

 

 

Datora versija