Izveidots apgaismojums, veikti ceļu infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas darbi novadā

11.10.2016
Izveidots apgaismojums, veikti ceļu infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas darbi novadā
Arī šogad Ropažu novada pašvaldība novada teritorijā veikusi gan lielākus, gan mazākus infrastruktūras sakārtošanas un uzlabošanas darbus.

Vasaras sezonā regulāri veikta pašvaldības grants ceļu greiderēšana – mazos ceļus greiderējos vismaz divas reizes sezonā, savukārt lielākos un noslogotākos – pat līdz 4- 5 reizēm atkarībā no laika apstākļiem un nepieciešamības. Tāpat veikta ceļu apmaļu pļaušana, asfalta bedrīšu remonts ciematos un atsevišķu ceļu pielabošana. Ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veikti ceļu uzturēšanas un uzlabošanas darbi gan Bajāros, gan Gaidu ciema Mežapuķēs, gan citviet novadā.

Ceļu infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas darbus pašvaldība veic savu finansiālo iespēju robežās. Taču ņemot vērā to, ka pašvaldības ceļu kopējais garums sniedzas līdz pat 300 km, pašvaldības esošās finansiālās nespēj nodrošināt visas vajadzību realizāciju, tādēļ darbi jāveic pakāpeniski, primāri uzturot kārtībā ceļus, kurus izmanto skolēnu autobusi, kuri ir noslogotāki un sliktākā stāvoklī par citiem.

Gaidu ciemā jau pagājušā gada laikā tika izstrādāts apgaismojuma izveides projekts ciema centrālajai ielai. Šogad pašvaldība sākusi realizēt iecerēto ciema infrastruktūras sakārtošanu un uzlabošanu. Uz centrālās ielas uzstādīti 9 jauni apgaismes stabi un jau kopš septembra tiek nodrošināts centrālās ielas apgaismojums, kuru iedzīvotāji pašvaldībai lūguši ilgus gadus. Ciemā uzstādītas arī ielu nosaukumu zīmes un iespēju robežās veikts gan centrālās ielas, gan arī atsevišķu ciema ielu remontdarbi, piebērtas grants šķembas.

Lielāki ceļa infrastruktūras uzlabošanas darbi veikti ceļu posmos Mildēni – Lielkangari un Linglauči – Līgotnes.

Ceļa posmā Mildēni – Lielkangari 1,7 km garumā noņemts ceļa apaugums, izzāģēti un iztīrīti ceļa malu grāvji, kā arī uz ceļa uzbērtas šķembas.

Arī ceļa posmā Linglauči – Līgotnes 1, 6 km garumā izzāģēti un iztīrīti ceļa malu grāvji, veikta ceļa paplatināšana, noņemts ceļa apaugums, veikta ceļa caurtekas nomaiņa un uzbērtas šķembas.

Visus darbus veikusi pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Vilkme”.

 

Informāciju sagatavojusi

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija