Izsolē pārdod automašīnu Renault Trafic

14.11.2016
Izsolē pārdod automašīnu Renault Trafic
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu Renault Trafic, VIN: VF1JLDCA65Y107895, ar Valsts reģistrācijas numuru FP-9064.

Automašīnu var apskatīt Ropažos, Ropažu novadā darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Pēteri Volkoviču, tālr. 26554229, e-pasts: ropazi@ropazi.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Ropažu novada pašvaldības mājas lapā: www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība”, - „Cenu aptaujas” – „Izsoles” un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – 3 100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2016. gada 13. decembra, plkst. 15:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2016. gada 13. decembra, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2016. gada 14. decembrī Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 10:00.

Samaksa par automašīnu jāveic 100% apmērā 2 (divu) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Izsoles noteikumi

Datora versija