Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

06.03.2017
Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem
2017. gada 3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas un Ropažu novadā darbosies divi vēlēšanu iecirkņi. Iecirknis Nr.793, Kultūras un izglītības centrā, Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, Iecirknis Nr.794, Kultūras namā, Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133.

Vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami 7 vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļi. Izsludinām pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatiem vēlēšanu iecirknī Nr.794.

 

 Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijā ir:

- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

 

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisiju loceklis darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

- kurš prot latviešu valodu;

- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis;

 

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā "Normatīvie dokumenti" un iesniedzams Ropažu novada vēlēšanu komisijai no 2017. gada 6. marta līdz 24. martam.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Ropažu novada vēlēšanu komisija. Ropažu novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Ropažu novada vēlēšanu komisija.

 

Aina Bernharde,

Ropažu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Tālr. 29448238, 67918573

 

 

Datora versija