Izmaiņas klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Ropažu novadā

03.04.2020
Izmaiņas klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Ropažu novadā
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nolūkā samazināt Covid-19 izplatīšanos, Ropažu novada pašvaldība lēmusi par izmaiņām klientu apkalpošanā un ierobežojumiem pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbā.

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs

Līdz 14. aprīlim Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Ropažu novada pašvaldības administrācija un tās struktūrvienības apmeklētāju iesniegumus pieņem mutiski (pa telefonu), elektroniski (e-pasts, sms, whatsapp, utml.), papīra formā, kas nosūtīti, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus.

Elektroniski dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv.

Saziņai un konsultācijām ar Ropažu novada pašvaldību, lūdzam zvanīt pa tālruni 67918666, 66954875.

Līdz 14. aprīlim slēgta arī Kase norēķiniem pašvaldībā uz vietas. Iedzīvotājus aicinām visus maksājumus veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas pakalpojumus. 

 

Ropažu novada vidusskola

Līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts mācību process klātienē Ropažu novada vidusskolā bērniem no 1. līdz 12. klasei. Skolēniem ir jāuzturas mājās un jāievēro rekomendācijas Covid-19 profilaksei. Skolēnu brīvlaikā skolotāji vienosies par attālināta mācību procesa norisi un informēs par to skolēnus E-klasē līdz 20.martam. Atcelti visi skolas rīkotie pasākumi un skolēnu dalība jebkādos konkursos, olimpiādēs, projektos, treniņos, sacensībās skolā un ārpus skolas.

Pirmsskolas izglītības iestādes Zaķumuižā un Ropažos

Turpina darbu, taču saskaņā ar Valdības rīkojumu, vecākiem, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši COVID -19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.  Aicinām vecākus izvērtēt iespēju līdz ārkārtas situācijas beigām neapmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes. 

Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”

Slēgta apmeklētājiem un tiek pārtraukts interešu izglītības process (mēģinājumi, koncerti, skates).

 

Ropažu novada bibliotēka un Zaķumuižas filiālbibliotēka

Līdz 14. aprīlim slēgtas apmeklētājiem.  Atcelti iestādes plānotie pasākumi.

 

Dienas centri Kākciemā, Tumšupē, Silakrogā un Muceniekos

Līdz 14. aprīlim apmeklētājiem slēgti visi Dienas centri Ropažu novadā. Nenotiek interešu izglītības nodarbības Dienas centros. Iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams un kuri Dienas centros saņem veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu, tiks nodrošināta iespēja tos izmantot arī turpmāk, apmeklējuma laiku iepriekš piesakot un saskaņojot pa mobilo tālruni – 27889965 (Dienas centrs “Silakrogs”), 27889940 (Dienas centrs “Kākciems”), 28007720 (Dienas centrs “Mucenieki”), 27883301 (Dienas centrs “Tumšupe”).  

 

Ropažu Sporta centrs un Zaķumuižas Sporta zāle

Līdz 14. aprīlim apmeklētājiem slēgts ir Ropažu Sporta centrs un Zaķumuižas sporta zāle. Nenotiek ne treniņnodarbības, ne sporta sacensības. Apmeklētājiem slēgta ir arī Trenažieru zāle Zaķumuižā.

 

Ropažu Kultūras un izglītības centrs

Līdz 14. aprīlim slēgts Ropažu Kultūras un izglītības centrs un Zaķumuižas kultūras centrs, tiek atcelti visi kultūras pasākumi. Nenotiek interešu izglītības nodarbības ne bērniem, ne pieaugušajiem.

 

Sociālais dienests

Līdz 14. aprīlim Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests stādās ierobežoti pēc iepriekšējā pieraksta:

Pieņemamās dienas apmeklētājiem – ceturtdiena: 19. marts, 26. marts, 2. aprīlis, 9. aprīlis  no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Sociālā  dienesta darbinieki ir pieejami iedzīvotājiem konsultācijām, zvanot pa tālruņiem un rakstot uz e-pastu:

· Pieaugušām personām - sociālā darbiniece A.Jurika t. 27708020, agnese.jurika@ropazi.lv, soc@ropazi.lv; sociālā darbiniece A. Alksne t. 27788083, agnese.alksne@ropazi.lv

· Ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece S. Krote t. 25145945, no 23.03.2020. L.Spilva t. 25145945, laila.spilva@ropazi.lv

 

Vientuļām personām un vientuļām kontaktpersonām, kuras atgriezušās no COVID -19 skartās valsts vai teritorijas, Sociālais dienests ārkārtas situācijā palīdzēs ar pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādi.

Līdz 14. aprīlim Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts minimālā apmērā – pirmās nepieciešamības preču un pārtikas piegāde.

Līdz 14. aprīlim vienu reizi nedēļā – ceturtdienā no 14:00 līdz 17:00 pēc iepriekšējā pieraksta tiks nodrošināts veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums.

 

Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa

Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Būvvalde

Līdz 14. aprīlim Ropažu novada Būvvalde pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Iesniegumus lūdz sūtīt elektroniski uz e-pastu: buvvalde@ropazi.lv.

Saziņai un konsultācijām ar Ropažu novada Būvvaldi, lūdzam zvanīt pieņemamajās dienās - pirmdienās un ceturtdienās.

 

Pašvaldības policija

Pašvaldības policija turpina ikdienas darbu ierastajā režīmā, pievēršot pastiprinātu uzmanību dezinfekcijas pasākumiem.

 

Visu Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, ievērojot sociālās izolācijas principu, savu darbu iespēju robežās organizē attālināti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtību un termiņus.

Ropažu novada pašvaldības darbinieki ir sasniedzami pa tālruņa numuriem un e-pastiem.

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat zvanīt vai rakstīt arī Ropažu novada domes vadībai un Sabiedrisko attiecību daļai:

Domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus – 67186035, e-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis – 29112049, e-pasts: janis.kezis@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos Renāte Gremze – 29465184, e-pasts: renate.gremze@ropazi.lv

Izpilddirektore Signe Grūbe – 26676888, e-pasts: signe.grube@ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča – 29220892, e-pasts: inga.koleca@ropazi.lv

 

Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!
Par turpmākajām izmaiņām sekojiet līdzi Facebook un mājas lapā!

 

 

 

Datora versija