Intensīvi turpinās jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde

26.03.2021
Intensīvi turpinās jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde
2020.gada 15.oktobrī Ropažu novada, Stopiņu novada, Garkalnes novada un Inčukalna novada pašvaldību vadītāji, parakstot sadarbības līgumu, vienojās par sadarbību jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē, sasniedzamo attīstības un rīcības virzienu noteikšanā un stratēģisko mērķu identificēšanā.

Sadarbības īstenošanai ir izveidota vadības grupa, kurā ietilpst pārstāvji no katras iesaistītās pašvaldības. Vadības grupas uzdevums ir nodrošināt Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi, kuru pēc 2021.gada 1.jūlija pieņems jaunā Ropažu novada dome.

Jau kopš 2020.gada novembra Vadības grupa organizē attālinātas sanāksmes ar visu apvienojamo pašvaldību institūciju un struktūrvienību pārstāvjiem, lai uzklausītu katras jomas pārstāvju viedokli par turpmāko darbības redzējumu jaunveidojamā novadā.

Lai izstrādātu Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras gala projektu, kas iesniedzams jaunajai domei, Stopiņu novada pašvaldība organizēja publisko iepirkumu un 2021. gada sākumā noslēdza arī pakalpojuma līgumu ar SIA „CSE COE”, kura, ņemot vērā savu pieredzi, profesionālās spējas un darba uzdevumā noteikto, izstrādās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta piedāvājumu. 

Jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde šobrīd notiek ļoti intensīvi ik dienu un paredzēts, ka intensīvais darbs turpināsies līdz 2021. gada maijam. Lai arī šobrīd vēl pāragri spriest par jaunveidojamā novada administratīvo struktūru, visu iesaistīto pašvaldību mērķis ir saglabāt pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, vienlaikus to paveicot efektīvi.

Oskars Ašmanis,

Ropažu novada pašvaldības pārstāvis

jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības Vadības grupā

Datora versija