Iesniegts projekta pieteikums “Kokogļu ieguves uzkalniņa dedzināšana Ropažu novadā (eksperimentālā arheoloģija) 2. kārta”

pirms 2 dienām
Iesniegts projekta pieteikums “Kokogļu ieguves uzkalniņa dedzināšana Ropažu novadā (eksperimentālā arheoloģija) 2. kārta”
Ropažu novada pašvaldība sagatavojusi un iesniegusi projekta “Kokogļu ieguves uzkalniņa dedzināšana Ropažu novadā (eksperimentālā arheoloģija) 2. kārta” pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fonda 2021. gada projektu 1. konkursā kultūras mantojuma nozarē.

Projekta mērķis ir, pielietojot eksperimentālās arheoloģijas metodi, atdarināt kokogļu uzkalniņu dedzināšanas procesu, tādējādi, izprotot kokogļu uzkalniņu izveidošanās pamatu, kā arī atvieglojot šāda veida arheoloģisku objektu identificēšanu dabā.

Projekts sadalīts divos posmos – pirmā posma ietvaros 2020. gada nogalē notika kokogļu ieguves uzkalniņa rekonstrukcijas process ar mērķi iegūt kokogles kā to darīja kādreiz, kura laikā, balsoties uz literatūrā pieejamo informāciju, savienojot ar arheoloģiskās izpētes darbu rezultātā iegūto informāciju, rekonstruēts kokogļu ieguves process.

Savukārt otrajā posmā, kas plānots no 2021. gada aprīļa līdz 31. novembrim, tiks veikta iegūto kokogļu praktiska pielietošana metāla kausēšanā un kalšanā, kas notiks sadarbībā ar Ventspils muzeju un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Tiks vērtēts, cik daudz ar šādā veidā dedzinātām kokoglēm var izdarīt, kā arī iegūtās kokogles un to īpašības zinātnieki pētīs laboratorijās.

Projektā veiktie novērojumi, procesi un atziņas tiks apkopotas zinātnisko pierakstos un ziņojumā, kas būs pieejams plašai lokāla un starptautiska mēroga auditorijai – kultūras mantojuma pētniekiem, vēsturniekiem, iedzīvotajiem, kas interesējas par kultūras mantojuma vērtībām un to saglabāšanu.

Projekts būs unikāls ieguldījums zinātnē un vēsturē starptautiskā mērogā, kā arī jauns Latvijas un vietējās sabiedrības identitātes un pašapziņu veidojošs aspekts kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšanai, ņemot vērā, ka līdz šim šāda veida arheoloģisko objektu pētniecība nav notikusi.

Diāna Viļčuka,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

Datora versija