Iesniegts projekta pieteikums finanšu atbalstam Disku golfa laukuma izveidei

28.08.2019
Iesniegts projekta pieteikums finanšu atbalstam Disku golfa laukuma izveidei
Ropažu novada pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu “Disku golfs Ropažu novadā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” rīcības 2.1 “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir inovatīvi un radoši dažādot un attīstīt aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu brīvā dabā Ropažu novada iedzīvotājiem, īpaši – jauniešiem. Projekta rezultātā tiks veicināta aktīva dzīvesveida interešu kluba veidošanās.

            Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9034.49, no kuriem 90% ir Eiropas Savienības finansējums un 10% ir Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada oktobrim.

Līga Mekša,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

   

                

Datora versija