Gūt jaunu pieredzi un iepazīt kultūru

21.08.2019
Gūt jaunu pieredzi un iepazīt kultūru
Kopš maija beigām “Eiropas Solidaritātes korpusa” Brīvprātīgā darba projekta „Labie darbi nākotnei” ietvaros Ropažu novadā viesojas jaunietis no Ukrainas Arturs Stadniks.

Arturs Latvijā uzturēsies līdz pat šī gada beigām un šajā laikā piedalīsies dažādās aktivitātēs. 

Piedalīties Brīvprātīgā darba projektā Arturs izvēlējies, jo jaunietim nav bijusi skaidra pārliecība par savu turpmākās darbības jomu - Arturam ir jurista izglītīa, un viņš srādājis izvēlētajā profesijā tomēr sapratis, ka darbs birojā nav viņa aicinājums. Tad, pilnīgi nejauši Arturs  uzzinājis par iespēju doties brīvprātīgā darba projektā un teicis: "Kāpēc gan nē?"

Arturs par savu brīvprātīgā darbavietu nav mērķtiecīgi izvēlējies tieši Latviju -  tas noticis pavisam nejauši, jo piedāvājums doties uz mnūsu valsti un Ropažu novadu viņam licies interesants un atbilstošs.

Projekta “Labie darbi” mērķis ir pilnveidot brīvprātīgā dalībnieka un vietējās sabiedrības jauniešu kompetences (līdzdalības un sociālās palīdzības jomā), piedāvājot pozitīvu un iedvesmojošu pieredzi jauniešiem.

Projekta uzdevumi:

  • Veicināt jauniešu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs.
  • Veicināt vietējo jauniešu starpkultūru komunikāciju (t.sk. ar patvēruma meklētājiem).
  • Pilnveidot projektā iesaistīto personu svešvalodas ( angļu un krievu valodas)  prasmes.
  • Veicināt paaudžu komunikāciju.
  • Veicināt brīvprātīgā darba kustību vietējo jauniešu vidū.
  • Iesaistīt jauniešus sociālās palīdzības un labdarības aktivitātēs.
  • Popularizēt Eiropas brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

Ja sākumā Arturs vēl mēģinājis tikai aptvert, kāds varētu būt viņa brīvprātīgā ieguldījums Ropažu novadā un konkrētajā projektā, tad tagad,  arvien vairāk, komunicējot gan ar vietējiem jauniešiem, gan arī ar citiem voluntieriem dažādās Latvijas organizācijās, Arturam ir izveidojusies izpratne par to, ko viņš vēlas panākt un atstāt aiz sevis šajā projektā.

Arturs vēlas, lai vismaz desmit mūsu novada jaunieši apzināti un pastāvīgi iesaistās un turpina līdzdarboties jauniešu organizācijā. Turklāt ne tikai Ropažu, bet arī cītu novada ciemu jaunieši.

Uzturoties Latvijā Arturs secinājis, ka brīvprātīgā darba projekts viņa pašā jau ir radījis noteiktas pārmaiņas – jaunietis esot kļuvis komunikablāks un atvērtāks, mainījies viņa domāšanas veids un uztvere, arī vērtības, tādēļ Arturs ikvienam jaunietim, iesaka piedalīties brīvprātīgo kustībā, gūt jaunu pieredzi un iepazīt citu valstu kultūru.

Divos mēnešos, kopš Arturs uzturas mūsu novadā, viņš jau paguvis piedalīties ZZ čempionātā, tikties ar senioriem Silakrogā un iepazīstināt viņus ar Ukrainu un tās tradīcijām. Viņš pirmo reizi pats esot gatavojis tradicionālo ukraiņu brošču un pašma bijis liels prieks, ka rezultāts izdevies, kā iecerēts. Šobrīd Arturs kopā ar citiem Ropažu jauniešu aktīvistiem, plāno novada lielākā jauniešu pasākuma “EU Ropaži!” aktivitātes un norisi. Viņam padomā esot pasākums, kurā kopā varētu iesaistīties gan jauniešus, gan seniorus, tādējādi veicinot dažādu paaudžu attiecības.  

Arturam Latvijā patīk. Viņām ļoti patīk Latvijas zemes zaļums un sakistā daba. Jaunietim atmiņā palikusi latviešu lielāko vasaras svētku – Līgo  svinēšana. Nedaudz traucējot nepietiekamās latviešu valdoas zināšanas  taču arī to viņš mācoties.

Bet pēc 5 gadiem Arturs sevi redz darbojamies kādā no Eiropas Valstīm. Viņš noteikti iedrošinātu jauniešus piedalīties brīvprātīgā darba projektos, tādējādi dodot ieguldījumu sabiedrības labā. Viņš ļoti gribētu, ka arī Ukrainā būtu attīstīta brīvprātīgā darba kustība. 

Datora versija