Finišējusi Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas I kārta

31.10.2016
Finišējusi Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas I kārta
31. oktobra rītu Ropažos gaidīja ar lielu nepacietību – tika gaidīti Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, lai klātienē apskatītu un novērtētu Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas projekta I kārtas darbus un ēku pieņemtu ekspluatācijā.

Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji – Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs Jānis Palamarčuks un Kontroles departamenta būvinspektors Jānis Pelēķis un viņa kolēģis vizuāli apskatīja ēku un detalizēti iepazinās ar ēkas būvniecības dokumentāciju, kā arī uzklausīja klātesošos – būvdarbu veicēju – SIA “LC Būve” pārstāvi Sandi Dzērvīti, būvuzrauga – SIA “Firma L4” pārstāvi Jāni Rikteru, būvprojekta izstrādātāja, autoruzrauga – SIA “Baltex Group” pārstāvi Dzintru Cīruli un pasūtītāju – Ropažu novada pašvaldības pārstāvjus – domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antonu Cibuļski un Būvvaldes vadītāja vietnieku Aināru Lindi. Klāt bija arī Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus, Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektora p.i. Signe Grūbe,  Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks un Ropažu novada Būvvaldes būvinspektors Aigars Hralovskis.

Ņemot vērā to, ka visi klātesošie eksperti gan vizuāli, gan dokumentāli novērtēja ēku kā gatavu nodošanai ekspluatācijā, tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un nu Ropažu vidusskolas administrācija var plānot pārcelšanos uz renovētās skolas ēku, lai atsāktu mācību procesu jau daudz mierīgākā un ierastākā ritmā un vidē.

Renovāciju piedzīvojušās Ropažu vidusskolas vecā korpusa telpas ir kļuvušas daudz gaišākas, vizuāli radot ari lielāka plašuma sajūtu. Pārvērtības piedzīvojusi vidusskolas galvenā ieeja, savukārt ēkas korpusa galā, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, no jauna izbūvēts lifts. Skolas kāpņu telpā gaismu nodrošina interesants vides objekts, arī gaismas objekti mācību klasēs un koridoros ir jauni un moderni.

Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas projekta I kārtas (iekļaujot darbmācības korpusa būvniecību) būvniecības kopējās izmaksas - 1212125,9 euro. 

Vienlaikus turpinās Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas projekta II kārtas darbi – jaunas piebūves celtniecība skolas bijušā jaunā korpusa daļā. Pilnībā Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz nākošā gada jūlijam plānoto termiņu ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija