„Esi aktīvs & radošs”

05.09.2017
„Esi aktīvs & radošs”
Apstiprināts Ropažu novada pašvaldības sagatavotais un iesniegtais programmas "Erasmus+” jauniešu mobilitātes aktivitātes "Eiropas Brīvprātīgais darbs” projekts „Esi aktīvs & radošs”.

Projekts “Esi aktīvs & radošs” ir ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba projekts, kur Ropažu novada pašvaldībā 2 brīvprātīgie (no Itālijas un Spānijas) 12 mēnešu garumā apgūs jaunas prasmes, kompetences un dažādos vietējo jauniešu ikdienu līdzdarbojoties un organizējot radošas, sportiskas aktivitātes. Plānots, ka jaunieši ieradīsies jau oktobrī.

Projekta mērķis:

· Veicināt vietējo jauniešu līdzdarbošanos Ropažu novada sociālajā un pilsoniskajā dzīvē caur radošām un sportiskām aktivitātēm, dodot iespēju visiem iesaistītajiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes.

Ieguvumi:

Vietējie iedzīvotāji, īpaši jaunieši, iegūs pozitīvu pieredzi par Eiropas brīvprātīgo darbu, iepazīs Spānijas un Itālijas kultūru un valodu, iegūs starpkultūru komunikācijas prasmi, kas veicinās lielāku jauniešu ieinteresētību un iesaisti novada sociālajās aktivitātēs un nākotnē ļaus jauniešiem aktīvāk iesaistīties Eiropas brīvprātīgajā darbā.

Brīvprātīgie iepazīs Latvijas kultūru un vēsturi, apgūs latviešu valodas pamatus, iemācīsies plānot savu laiku, attīstīt līdera prasmes, organizēt tematiskos pasākumus un sporta aktivitātes.

 

Ilvars Ieviņš,

Ropažu novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un tūrisma speciālists

 

     

 

Datora versija