Dzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādu, zemes nomas parādu un nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu

pirms nedēļas
Dzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādu, zemes nomas parādu un nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu
Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības administrācijas nolikumu un pamatojoties uz likumā “Par nodokļiem un nodevām” un likumā “Par pašvaldībām” noteikto, Ropažu novada dome 2020. gada 22. decembra domes sēdē nolēma:

·         dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu EUR 266,42;

·         dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2443,25, tajā skaitā pamatparāds EUR 1606,35, nokavējuma nauda EUR 836,89;

·         dzēst aprēķinātās zemes nomas maksas parādu EUR 255,52, tajā skaitā pamatparāds EUR 226,30, nokavējuma nauda EUR 29,22.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu var iepazīties www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes – Domes sēdes un lēmumi – 2020. gads - 22. decembra domes sēdes protokols.

Datora versija