Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

24.02.2020
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
Ropažu novada pašvaldība īsteno Deinstitucionalizācijas projektu, kura ietvaros ar ES fonda finansējuma atbalstu bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Šī projekta ietvaros pirmajā kārtā 2017. gadā tika izvērtēti  6 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Šiem bērniem bija iespēja saņemt fizioterapeita, mūzikas terapeita, logopēda un ergoterapeita pakalpojumus.  

Šī gada otrajā ceturksnī tiks uzsākta otrās kārtas izvērtēšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lūdzam vecākus, kuri nebija pieteikuši savus bērnus, kuriem ir invaliditāte, līdz šī gada 29. februārim, pieteikt Sociālajā dienestā Rīgas iela -13, Ropaži,  lai  pieaicinātie specialisti izvērtētu bērnus  un sastādītu individuālos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus.

Sarmīte Cibuļska,

Ropažu novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja

Datora versija