Centra ielas pārbūvi piesaka skatei “Gada labākā būve Latvijā 2020”

pirms 2 dienām
Centra ielas pārbūvi piesaka skatei “Gada labākā būve Latvijā 2020”
Ropažu novada pašvaldības 2020. gadā realizētais projekts “Centra ielas Ropažos, Ropažu novadā pārbūve” ir pieteikts skatei "Gada labākā būve Latvijā 2020".

Centra ielas pārbūve tika veikta ar mērķi uzlabot satiksmes drošību bērnudārza apkārtnē, organizēti sakārtot stāvlaukumus, izveidot apgaismotu gājēju pāreju un labiekārtot apkārtni.

Projekta īstenošanas laikā atjaunotas apakšzemes komunikācijas – izbūvēta sadzīves un lietus ūdens kanalizācija,  ūdensapgādes un siltumapgādes sistēma.  Gājēju drošībai izbūvētas ietves visā Centra ielas garumā un gar Zaļo ielu posmā no Centra ielas līdz Ziedu ielai. Pār Rīgas ielu izveidota apgaismota gājēju pāreja.  Uz ielu brauktuvēm atsevišķās vietās ierīkoti ātruma vaļņi satiksmes ātruma mazināšanai. Ir izbūvēti automašīnu stāvlaukumi, kā arī Centra ielas visā garumā ierīkota apgaismojuma sistēma.

Projekta autors SIA “TOMUS”,  būvuzraugs SIA “Jurēvičs un partneri”, būvniecības veicējs -ceļu būves firma SIA “Binders”.

Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2020. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

Skates žūrija, 50 nozares profesionāļi no nevalstiskajām organizācijām un institūcijām, vērtēs 2020. gadā ekspluatācijā nodoto būvju, infrastruktūras objektu, vides labiekārtojuma projektu pieteikumus no uzņēmumiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, ikviena nozares profesionāļa, kam zināms slavējams veikums nozarē.

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja

Datora versija