Bajāru ciemam plānoti jauni ielu nosaukumi. Pielikumā - precizēta ciema ielu nosaukumu karte

06.02.2017
Bajāru ciemam plānoti jauni ielu nosaukumi. Pielikumā - precizēta ciema ielu nosaukumu karte
2017. gada 25. janvārī Ropažu novada dome pieņēma lēmumu “Par adrešu piešķiršanu Ropažu novada Bajāru ciemā”.

Ropažu novada pašvaldība plāno Ropažu novada Bajāru ciemā piešķirt adreses, veidot ielas un piešķirt zemes vienībām un ēkām numurus ar piesaisti ielu nosaukumam.

Jaunu ielu nosaukumu un adrešu piešķiršana nepieciešama, lai sakārtotu adresāciju atbilstoši vienotiem adresācijas sistēmas pamatprincipiem valstī, kā arī lai nodrošinātu viennozīmīgi skaidru nekustamo īpašumu identificēšanu.

Ropažu novada pašvaldība izsludina publisko apspriešanu par adresācijas priekšlikumu Ropažu novada Bajāru ciemā no 01.02.2017. līdz 28.02.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notika 23.02.2017. Ropažu novada Kultūras un Izglītības centra Mazajā zālē, iedzīvotāji rosināja daļai ciema ielu atstāt esošos nosaukumus vai tos mainīt, saglabājot nozīmīgus, vēsturiski un emocionāli svarīgus faktus.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir vēl kādi priekšlikumi vai precizējumi Bajāru ciema adresācijas sakarā, Ropažu novada pašvaldība aicina tos sūtīt uz e-pastu: ainars.linde@ropazi.lv vai inga.koleca@ropazi.lv

Adresācijas maiņas publiskās apspriešanas aptaujas anketa

Bajāru ciema ielu karte (precizēta pēc publiskās apspriešanas sanāksmes)

Datora versija