Ārkārtas stāvoklis valstī pagarināts līdz 12. maijam. Izmaiņas klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Ropažu novadā

14.04.2020
Ārkārtas stāvoklis valstī pagarināts līdz 12. maijam. Izmaiņas klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Ropažu novadā
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nolūkā samazināt Covid-19 izplatīšanos, Ropažu novada pašvaldība, atbilstoši Valdības pieņemtajam lēmumam par ārkārtas stāvokļa termiņa pagarināšanu, lēmusi par izmaiņām klientu apkalpošanā un ierobežojumiem pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbā.

Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs

Līdz 12. maijam Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Ropažu novada pašvaldības administrācija un tās struktūrvienības apmeklētāju iesniegumus pieņem mutiski (pa telefonu), elektroniski (e-pasts, sms, whatsapp, utml.), papīra formā, kas nosūtīti, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus.

Elektroniski dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu: ropazi@ropazi.lv.

Saziņai un konsultācijām ar Ropažu novada pašvaldību, lūdzam zvanīt pa tālruni 67918666, 66954875.

Līdz 12. maijam slēgta Kase norēķiniem pašvaldībā uz vietas. Iedzīvotājus aicinām maksājumus veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas vai pasta bankas pakalpojumu.

Sociālais dienests

Līdz 12. maijam Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests stādās ierobežoti pēc iepriekšējā pieraksta:

Pieņemamā diena apmeklētājiem – ceturtdiena, no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Sociālā  dienesta darbinieki pieejami iedzīvotājiem konsultācijām, zvanot pa tālruņiem un rakstot uz e-pastu:

· Pieaugušām personām - sociālā darbiniece Agnese Jurika t. 27708020, agnese.jurika@ropazi.lv, soc@ropazi.lv; sociālā darbiniece Agnese Alksne t. 27788083, agnese.alksne@ropazi.lv

· Ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece Sarmīte Krote t. 25145945, no 23.03.2020. Laila Spilva t. 25145945, laila.spilva@ropazi.lv

Līdz 12. maijam vienu reizi nedēļā – ceturtdienā no 14:00 līdz 17:00, pēc iepriekšējā pieraksta, tiek nodrošināts veļas mazgāšanas un dušas pakalpojums.

Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa

Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Ropažu novada vidusskola

Līdz 12. maijam tiek pārtraukts mācību process klātienē Ropažu novada vidusskolā bērniem no 1. līdz 12. klasei. Skolēniem ir jāuzturas mājās un jāievēro rekomendācijas Covid-19 profilaksei. Mācības notiek attālināti. Atcelti visi skolas rīkotie pasākumi un skolēnu dalība jebkādos konkursos, olimpiādēs, projektos, treniņos, sacensībās skolā un ārpus skolas.

Pirmsskolas izglītības iestādes Zaķumuižā un Ropažos

Turpina darbu dežūrgrupas. Saskaņā ar Valdības rīkojumu, vecākiem katru nedēļu ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši COVID -19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.  Aicinām vecākus izvērtēt iespēju līdz ārkārtas situācijas beigām neapmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes.

Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”

Mācības nenotiek klātienē, bet gan attālināti.

Ropažu novada bibliotēka un Zaķumuižas filiālbibliotēka

Līdz 12. maijam slēgtas apmeklētājiem.  Atcelti iestādes plānotie pasākumi. Iedzīvotājiem tiek sniegti atsevišķi pakalpojumi – uzziņas; attālinātā lasītāju reģistrēšana; grāmatu rezervēšana (Lasītājs zvana pa tel. nr. 67918405, 25602335 (Ropažu novada bibliotēka), 67958530, 26433442 (Zaķumuižas filiālbibliotēka) vai raksta uz bibliotēku e-pastā ropazu.biblioteka@ropazi.lv vai zakumuizasbiblioteka@ropazi.lv un vienojas par grāmatām un preses izdevumiem, kurus vēlas saņemt lasīšanai. Lasītājs vienojas ar bibliotekāru, kad un kā šīs grāmatas vai preses izdevumus varēs saņemt).

Dienas centri Kākciemā, Tumšupē, Silakrogā un Muceniekos

Līdz 12. maijam apmeklētājiem slēgti visi Dienas centri Ropažu novadā. Nenotiek interešu izglītības nodarbības Dienas centros. Iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams un kuri Dienas centros saņem veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu, tiks nodrošināta iespēja tos izmantot arī turpmāk, apmeklējuma laiku iepriekš piesakot un saskaņojot pa mobilo tālruni – 27889965 (Dienas centrs “Silakrogs”), 27889940 (Dienas centrs “Kākciems”), 28007720 (Dienas centrs “Mucenieki”), 27883301 (Dienas centrs “Tumšupe”). 

Ropažu Sporta centrs un Zaķumuižas Sporta zāle

Līdz 12. maijam apmeklētājiem slēgts. Nenotiek ne treniņnodarbības, ne sporta sacensības. Apmeklētājiem slēgta ir arī Trenažieru zāle Zaķumuižā.

Ropažu Kultūras un izglītības centrs

Līdz 12. maijam slēgts Ropažu Kultūras un izglītības centrs un Zaķumuižas kultūras centrs, atcelti visi kultūras pasākumi. Nenotiek interešu izglītības nodarbības ne bērniem, ne pieaugušajiem.

Būvvalde

Līdz 12. maijam pārtraukta klientu pieņemšana un apkalpošana klātienē.

Iesniegumus iesniegt elektroniski bis.gov.lv, elektroniski parakstītus uz e-pastu: buvvalde@ropazi.lv.

Saziņai un konsultācijām ar Ropažu novada Būvvaldi, lūdzam zvanīt pieņemamajās dienās - pirmdienās un ceturtdienās, zvanot pa tālruni 67918205 vai 67918221.

Pašvaldības policija

Turpina ikdienas darbu ierastajā režīmā, pievēršot pastiprinātu uzmanību dezinfekcijas pasākumiem.

 

Visu Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, ievērojot sociālās izolācijas principu, savu darbu iespēju robežās organizē attālināti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtību un termiņus.

Ropažu novada pašvaldības darbinieki ir sasniedzami pa tālruņa numuriem un e-pastiem.

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā varat zvanīt vai rakstīt arī Ropažu novada domes vadībai un Sabiedrisko attiecību daļai:

Domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus – 67186035, e-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos Jānis Ķezis – 29112049, e-pasts: janis.kezis@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos Renāte Gremze – 29465184, e-pasts: renate.gremze@ropazi.lv

Izpilddirektore Signe Grūbe – 26676888, e-pasts: signe.grube@ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča – 29220892, e-pasts: inga.koleca@ropazi.lv

 

Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos! Esi atbildīgs! Domā, ko dari! 

Sekojiet līdzi izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Facebook kontā un mājas lapā www.ropazi.lv!

 

 

Datora versija