Aicinām uz kopsapulci zemes gabalu īpašniekus, kuru īpašumu pierobežā atrodas pašvaldības autoceļi „Mintūži - Silmači” un „Bajāri-Kākciems”

13.10.2017
Aicinām uz kopsapulci zemes gabalu īpašniekus, kuru īpašumu pierobežā atrodas pašvaldības autoceļi  „Mintūži - Silmači” un „Bajāri-Kākciems”
Ropažu novada pašvaldība 25.11.2016. ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, par pašvaldība autoceļu „Mintūži - Silmači” un „Bajāri-Kākciems” ceļu posmu pārbūvi.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa segums, sakārtota ūdensatvade un nodrošināta piekļūšana īpašumam. Projekta risinājumi paredz traucējošo koku un krūmu izciršanu autoceļa tuvumā, kā arī jaunu grāvju rakšanu, kas daļēji notiks ceļam blakus esošajos īpašumos.

Saistībā ar plānotajiem darbiem Ropažu novada pašvaldība rīko zemes gabalu īpašnieku kopsapulci, kurā piedalīsies pašvaldības un projektētāju pārstāvji. Kopsapulces mērķis ir iepazīstināt pieguļošo zemes gabalu īpašniekus ar plānotajiem būvdarbiem, kā arī kopīgi vienojoties par projekta iespējamiem risinājumiem veikt principiālo saskaņošanu ar katru zemes gabala īpašnieku.

Aicinām autoceļa „Mintūži - Silmači” piegulošo zemes gabalu īpašniekus uz klātienes tikšanos 16.10.2017. plkst.19.00 Zaķumuižas klubā, adrese Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads.

Savukārt autoceļa „Bajāri-Kākciems” piegulošo zemes gabalu īpašniekus aicinām uz klātienes tikšanos 17.10.2017. plkst. 19.00 Kākciema multifunkcionālajā centrā, adrese Ziedoņi -2, Kākciems, Ropažu novads.

Jautājumu gadījumā zvanīt Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietniecei attīstības, sociālo un nekustamo īpašumu jautājumos Renātei Gremzei pa tālr. 29465184.

Pašvaldības grants autoceļu „Mintūži - Silmači” un „Bajāri-Kākciems” seguma izbūve un pārbūve tiek veikta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta „Ropažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” ietvaros.

 

Datora versija