2011. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Ropažu vidusskolas jumta renovācija
ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6
Paziņojuma datums 12.05.2011
Iesniegšanas datums 23.05.2011
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA „MPS”

Dokumenti

„Ropažu vidusskolas jumta renovācija” nolikums, ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6
.pdf
12.05.2011
Skaidrojums par iepirkumu „Ropažu vidusskolas jumta renovācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6
.pdf
13.05.2011
Kļūdas labojums iepirkuma "Ropažu vidusskolas jumta renovācija", ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6 nolikumā
.pdf
19.05.2011
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/6 rezultati
.xls
22.06.2011
Datora versija