2011. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ”Priedes” 3, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2/4ERAF
Paziņojuma datums 15.11.2011
Iesniegšanas datums 03.01.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes"3, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", Identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.2/4ERAF NOLIKUMS
.pdf
21.11.2011
Tehniskās specifikācijas apjomi
.pdf
22.11.2011
Datora versija