2011. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2./2ERAF
Paziņojuma datums 24.05.2011
Iesniegšanas datums 27.05.2011
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Personu apvienību SIA „BTK Būve” un SIA „Detleffi”

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes" 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2./2ERAF nolikums
.pdf
24.05.2011
Pielikums Nr.10
.pdf
25.05.2011
Logu un durvju specifikācija
.pdf
25.05.2011
Skaidrojums par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.2./2ERAF
.pdf
20.06.2011
Informatīvs paziņojums par iepirkuma ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2./2ERAF procedūras rezultātiem
.xls
22.07.2011
Datora versija