2011. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2011/1-6.4.2./1ERAF
Paziņojuma datums 01.04.2011
Iesniegšanas datums 09.05.2011
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.2./1ERAF nolikums
.pdf
01.04.2011
Pielikums Nr.11
.pdf
04.04.2011
Logu specifikāja
.pdf
13.04.2011
Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts
.pdf
13.04.2011
Skaidrojumi par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.2./1ERAF
.pdf
21.04.2011
Skaidrojums par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 4, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP/2011/1-6.4.2./1ERAF
.pdf
05.05.2011
Iepirkuma ar ID RNP/2011/1-6.4.2./1ERAF rezultāti
.xls
07.06.2011
Datora versija