2011. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Granīti”, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/3ERAF
Paziņojuma datums 03.03.2011
Iesniegšanas datums 14.03.2011
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Personu apvienība: SIA „MIKOR” un SIA „Būvuzņēmums NR”

Dokumenti

Iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Granīti”, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/3ERAF nolikums
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.1
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.2
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.3
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.4
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.5
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.6
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.7
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.8
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.9.1.
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.9.2.
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.9.3.
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.9
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.10
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.11
.pdf
03.03.2011
Pielikums Nr.9.4.
.pdf
04.03.2011
Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem
.pdf
11.03.2011
Iepirkums ar ID Nr. RNP/2011/1-6.4.3/3ERAF paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
.xls
20.04.2011
Datora versija