Vadība

Zigurds Blaus
Zigurds Blaus
Domes priekšsēdētājs
+371 67918450 zigurds.blaus@ropazi.lv


Jānis Grigaļūns
Jānis Grigaļūns
Domes priekšsēdētāja vietnieks
67186035 janis.grigaluns@ropazi.lv
Datora versija