Vadība

Zigurds Blaus
Zigurds Blaus
Domes priekšsēdētājs
+371 67918450 zigurds.blaus@ropazi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 Ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
Renāte Gremze
Renāte Gremze
Domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un izglītības jautājumos
67186035 renate.gremze@ropazi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 19:00
Jānis Ķezis
Jānis Ķezis
Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos
67186035 janis.kezis@ropazi.lv
Datora versija