Vadība

Zigurds Blaus
Zigurds Blaus
Domes priekšsēdētājs
+371 67918450 zigurds.blaus@ropazi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 Ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00
Ingrīda Amantova
Ingrīda Amantova
Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos
ingrida.amantova@ropazi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no plkst. 9:00 - 13:00
Renāte Gremze
Renāte Gremze
Domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, sociālo un nekustamo īpašumu jautājumos
67186035 renate.gremze@ropazi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 19:00
Datora versija