Izsniegtās atļaujas

Atļauja otrās kategorijas šautuves (šaušanas stendu) darbībai
.pdf
29.03.2019
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja SIA "Vilkme"
.pdf
13.03.2018
Atļauja otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai
.pdf
14.03.2016
Datora versija