Dažādi

Vecāku atļauja sacensībām- „VESELĪGS PIEDZĪVOJUMS ROPAŽOS” 2.09.2017
.docx
23.08.2017
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
.docx
10.07.2017
Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauja
.doc
05.07.2016
Vispārīgs iesniegums Ropažu novada pašvaldībai
.docx
24.03.2020
Iesniegums par reģistrāciju Ropažu novada pašvaldības dzīvokļu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
.doc
14.03.2016
Iesniegums par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu fiziskai personai
.doc
14.03.2016
Iesniegums par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu juridiskai personai
.doc
14.03.2016
Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām fiziskām personām
.doc
14.03.2016
Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām juridiskām personām
.doc
14.03.2016
Vispārīgs iesniegums būvvaldei
.doc
14.03.2016
Datora versija