2019. gads

9 24.06.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
2 27.02.2019 Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
6 27.03.2019 Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Ropažu novada pašvaldības teritorijā
5 07.05.2019 Ropažu novada domes 2009 gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums "Asari" (kadastra Nr. 8084018005) Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšana
4 27.03.2019 Ropažu novada domes 2009. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 16 "Detālplānojums "Palmas" (kadastra numurs 80840060245) Ropažu novads, Rīgas rajons atcelšana
7 08.04.2019 Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 27.02.2019 saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 "Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu"
1 30.01.2019 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā””
3 27.02.2019 Par Ropažu novada pašvaldības 2019. gada budžetu
Datora versija