Izsoles

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Augšciemi”-1, Augšciems, Ropažu novads” izsoles noteikumi
.pdf
06.02.2020
Pašvaldības nekustamā īpašuma Aroniju iela 13, Bajāri, Ropažu novads” izsoles noteikumi
.pdf
06.02.2020
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzilnas” -7, Ropaži, Ropažu novads” izsoles noteikumi
.pdf
01.10.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Skolas iela 1", Zaķumuiža izsoles noteikumi
.pdf
06.11.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Mucenieki 10" izsoles noteikumi
.pdf
06.11.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Bajāri 130" izsoles noteikumi
.pdf
14.05.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Bajāri 122" izsoles noteikumi
.pdf
25.05.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunbagumi 48", Ropažu novadā izsoles noteikumi
.pdf
06.11.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Tumšupe 19", Podkājas, Ropažu novads izsoles noteikumi
.pdf
06.11.2017
Datora versija