2019.gads

Apraksts

Cenu aptauja Nr.13

Par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu

 

Darba uzdevums un specifikācija:

1)      Veikt grants ceļu seguma atputekļošanu, pielietojot vidēji 0.3kg/m2 kalcija hlorīdu (CaCl2);

2)      Pretendentam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina iekārtas, tehnika un darba spēks.

3)      Kopējais apstrādājamā seguma apjoms 31 500 m2. Pakalpojums jāsniedz dažādos Ropažu novada pašvaldības ceļu posmos, aptuveni 10 vietās.

4)      Līguma izpildes termiņš 2 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

5)      Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 05. jūnija, plkst. 15:00,

6)      Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu ropazi@ropazi.lv.

7)      Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN visa līguma termiņā.

8)      Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore. Signe Grūbe, tālr. 26676888, e-pasts: signe.grube@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par Ropažu novada pašvaldības grants segumu atputekļošanas pakalpojumu
ID Nr. 13
Paziņojuma datums 28.05.2019
Iesniegšanas datums 05.06.2019
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA Visa 9

Dokumenti

Finanšu piedāvājums
.docx
28.05.2019
Datora versija