2019.gads

Apraksts

Ropažu novada pašvaldība veic cenu aptauju Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros, par projektēšanas izmaksām projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” – Dzīvokļu vienkāršā atjaunošana. Panduss.

Projektēšanas darbu uzdevums pievienots pielikumā.

Aicinām savu cenu piedāvājumu sūtīt līdz š.g. 12. aprīlim uz e-pasta adresi kristine.krumina@ropazi.lv.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu bez PVN.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Attīstības daļas projektu vadītāju Kristīni Krūmiņu, tālr. 26374028, kristine.krumina@ropazi.lv.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” – Dzīvokļu vienkāršā atjaunošana. Panduss.
ID Nr. 8
Paziņojuma datums 01.04.2019
Iesniegšanas datums 12.04.2019
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA EIROPRO

Dokumenti

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” – Dzīvokļu vienkāršā atjaunošana. Panduss." Būves kadastrālās uzmērīšanas plāns
.pdf
01.04.2019
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ropažu novadā” – Dzīvokļu vienkāršā atjaunošana. Panduss.". Projektēšanas uzdevums
.pdf
01.04.2019
Datora versija