2019.gads

Apraksts

Būvprojekta izstrāde esošā Mucenieku sporta laukuma pārbūvei saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

Kontaktpersona: Signe Grūbe, signe.grube@ropazi.lv, 26676888.

 

Piedāvājumus var iesniegt gan elektroniski- ropazi@ropazi.lv, gan klātienē - Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela 1, Ropaži.

 
Darbu izpildes termiņš: saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Mucenieku sporta laukuma pārbūve Ropažu novadā
ID Nr. 28
Paziņojuma datums 30.07.2019
Iesniegšanas datums 13.08.2019
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA "KPB PROJEKTĒTĀJS.LV"

Dokumenti

Projektēšanas darba uzdevums
.docx
30.07.2019
Datora versija