2016. gads

Apraksts

Lūdzam sniegt cenu piedāvājumu  (tāmi) un darbu izpildes laika grafiku  autoceļa Bajāri – Kākciems (3,7km) Ropažu novadā un autoceļa Mintūži – Silmači (7,8km) Ropažu novadā inženierizpētei būvprojekta izstrādes vajadzībām:

1) ģeotehniskā izpēte (urbumus veikt ne retāk kā pēc 300 m - autoceļa Bajāri – Kākciems  ~ 13 urbumi;  autoceļam Mintūži – Silmači ~ 26 urbumi; urbumi jāveic minimums 2m dziļumā; jāveic dinamiskās zondēšanas darbi autoceļam Bajāri – Kākciems (6 punkti; 2 m ), autoceļam Mintūži – Silmači (12 punkti; 2m); jāveic laboratoriskās testēšanas darbi (grunts tipa noteikšanai)  ).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 07. decembris.

Darba izpildes maksimālais termiņš – 60 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Maija Rinka, tālr. 67918203, e-pasts: maija.rinka@ropazi.lv.

Piedāvājumus var iesniegt personīgi Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļā vai arī nosūtot uz e-pastu ropazi@ropazi.lv.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Inženierizpēte būvprojektu izstrādes vajadzībām
ID Nr. 11
Paziņojuma datums 30.11.2016
Iesniegšanas datums 07.12.2016
Statuss Aktīvs
Uzvarētājs
Datora versija