2016. gads

Apraksts

Lūdzam sniegt cenu piedāvājumu  (tāmi) un darbu izpildes laika grafiku  autoceļa Bajāri – Kākciems (3,7km) Ropažu novadā un autoceļa Mintūži – Silmači (7,8km) Ropažu novadā inženierizpētei būvprojekta izstrādes vajadzībām :

21.1. ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti ( mērījumus veikt 10 m no ceļa ass uz katru pusi līdz īpašuma robežai, ietverot grāvjus un raksturīgus objektus).

21.2. ģeotehnisko izpēti (urbumus veikt ne retāk kā pēc 300 m - autoceļa Bajāri – Kākciems  ~ 13 urbumi;  autoceļam Mintūži – Silmači ~ 26 urbumi).

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 31. oktobris.

Darba izpildes maksimālais termiņš – 60 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas.

Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Maija Rinka, tālr. 67918203, e-pasts: maija.rinka@ropazi.lv.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi Ropažu novada pašvaldības Juridiskā un lietvedības daļā vai arī nosūtot uz e-pastu ropazi@ropazi.lv.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Inženierizpēte būvprojektu izstrādes vajadzībām
ID Nr. 7
Paziņojuma datums 19.10.2016
Iesniegšanas datums 31.10.2016
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs
Datora versija