Veidlapas

Par zemes sadales projekta izstrādi
.doc
02.03.2017
Paskaidrojuma raksts (1. pielikums)
.doc
14.03.2016
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2. pielikums)
.doc
14.03.2016
Paskaidrojuma raksts lietošanas maiņa (3. pielikums)
.doc
14.03.2016
Būvniecības iesniegums (4. pielikums)
.doc
14.03.2016
Būvniecības iesniegums inženierbūvēm (4. pielikums)
.doc
14.03.2016
Apliecinājuma karte (5. pielikums)
.doc
14.03.2016
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums)
.doc
14.03.2016
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (7. pielikums)
.doc
14.03.2016
Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)
.doc
14.03.2016
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17. pielikums)
.doc
14.03.2016
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
.doc
14.03.2016
Būvuzrauga vadītāja saistību raksts
.doc
14.03.2016
Iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
.doc
14.03.2016
Iesniegums - izziņa par jaunbūvi
.doc
14.03.2016
Datora versija