2019. gads

SIA "Vilkme" darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām 2019. gada martā
.pdf
16.04.2019
SIA "Ciemats" darbinieku mēnešalgu sadalījums pa amatu grupām. 2019. gada jūnijā
.pdf
15.07.2019
Datora versija