2016. gads

Paskaidrojuma raksts par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu
.pdf
13.02.2016
Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Ropažu novada pašvaldības 2016. gada budžetu"
.pdf
13.02.2016
Datora versija