Apsaimniekošana Ropažu novadā

Apsaimniekošana Ropažu novadā

Kontakti

67901050

SIA “VILKME”­­­­­­­­­­­­­­

Reģ.nr.40103073411

Norēķinukonti:
LV27UNLA0001001609515;UNLALV2X;
LV13HABA0551022486614; HABALV22
LV14PARX0015147770001; PARXLV22

 • Kontakttālrunis birojā  +371 67901050, vilkme@vilkme.lv
 • Informatīvais tālrunis dažādu jautājumu noskaidrošanai +371 67901050
 • Grāmatvedes kontakttālrunis +371 667901051, gramatvediba@vilkme.lv
 • Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana no katra mēneša 28.datuma līdz 1 .datumam (ieskaitot) un informācija par rēķiniem: rekini@vilkme.lv, tel. 26322737,
 • Līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem un juridiskām personām par atkritumu izvešanu – tel. 27850625.

Darba laiks

Biroja darba laiks  -

darba dienās no plkst.8:00–12:00, 13:00–17:00

Kases darba laiki:

 • Ropaži,  trešdiena  pl.  8-16:30
 • Silakrogs, pirmdiena, ceturtdiena, piektdiena pl.  8-16:30

Kontaktinformācija - Sigita Čudare  T: +371 26335737

Kontaktinformācija – Namu pārvaldniece Iveta Ruģele darba T: +371 22302854; iveta.rugele@vilkme.lv

Aicinām iedzīvotājus par maksājumiem norēķināties kasē:  

-          SIA “Vilkme” birojā, Silakrogā, Priedes 4 – 57,  pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.  8:00 līdz plkst. 16:30

-          SIA “Vilkme” filiālē Ropažos, trešdienās no plkst.  8:00 līdz 16.30.

Aicinām norēķināties arī:

-          Izmantojot internetbankas pakalpojumus.

-          Maksājot Latvijas pasta nodaļās (komisijas maksa pa pakalpojumu 3,50);

-          Visu veikalu “Maxima” kasēs, skenējot svītrkodu rēķinos. Svītrkods rēķinos būs ievietots sākot ar 2020.gada jūniju. (komisijas maksa par pakalpojumu 0,50);

No 2020.gada 1.februāra Ropažu novada teritorijā ir viena kapitālsabiedrība  - SIA Vilkme. Kapitālsabiedrības pienākums ir nodrošināt Ropažu novadā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, siltumapgādes nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens sistēmas apsaimniekošanu, ceļu uzturēšanu un dažāda veida remontdarbus.

SIA Vilkmes jaunā struktūra un atbildīgās personas:

 

Atklāta konkursa rezultātā par SIA Vilkme valdes locekli tika izvirzīta un līgums tika noslēgts ar Sigitu Čudari.

Tehniskā daļa -  nodrošina un koordinē siltumapgādes, ūdenssaimniecības un kanalizācijas darbus Ropažu novada teritorijā.

 • Kontaktinformācija - Guntis Gasons  T: +37129294730; vilkme@ropazi.lv

Namu apsaimniekošanas daļa – pienākumos ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu, veikt sanitāro apkopi, organizēt, pārraudzīt un plānot pārvaldīšanas darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 • Kontaktinformācija – daļas vadītāja Iveta Ruģele darba T: +371 22302854
 • Ēku pārzinis Muceniekos, Silakrogā un Zaķumuižā  -  Andris Smidrovskis T: +371 28391 210
 • Ēku pārzinis Ropažos, Tumšupē, Augšciemā un Kākciemā  -  Andris Ezertēvs T: +371 20221748.

Transporta, remonta un labiekārtošanas daļa –  atbild par Ropažu novada publiskās teritorijas sakopšanu, atkritumu apsaimniekošanu un ceļa tīkla uzturēšanu.

 

Ceļu apsaimniekošana Ropažu novadā

 

Gada griezumā pašvaldības ceļi tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktajām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Ropažu novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarakstu var atrast šeit.

Prioritāri tiek uzturēti tie novada galvenie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.

Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar pašvaldību, lai sniegtu informāciju par pašvaldības ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti vai nepieciešami ceļa atjaunošanas darbi.

Iesniegums pašvaldībai

Privātīpašnieku ievērībai!

Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar RN kapitālsabiedrību SIA Vilkmi.

 

Atkritumu apsaimniekošana Ropažu novadā

 

Ropažu novadā atkritumu izvešanu nodrošina SIA Vilkme:

Sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un kontroli savā administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Atkritumu pārvaldīšanas likumu, organizē pašvaldība. Pašvaldība arī izdod Nr.6 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā” , kuri ir spēkā ar 2011.gada 20.aprīli saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un pārvadāšanu.

SIA  "Vilkme"  slēdz līgumus ar iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm par atkritumu izvešanu. Par līgumu slēgšanu lūdzam vērsties SIA „Vilkme”.

SIA „Vilkme” sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir īstenojusi projektu „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā”. SIA  „Vilkme” aicina rūpēties par dabu un šķirot atkritumus otrreizējai pārstrādei, tāpēc šobrīd iedzīvotājiem ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri visos Ropažu novada lielciemos, arī Zaķumuižā. 

 

 Šķiroto atkritumu pieņemšanas punkts Ropažu novadā

 

Šķiroto atkritumu pieņemšanas punkts ir ierīkots ar Ropažu novada pašvaldības un  RNP kapitālsabiedrība SIA “Vilkme” atbalstu.  Laukums iekārtots ar mērķi – dod novada iedzīvotājiem iespēju nodot šķirotos atkritumus, kurus līdz šim novadā nebija iespējams nodot, kā arī veicināt un motivēt  novada iedzīvotājus šķirot otrreiz pārstrādājamus atkritumus, tādā veidā samazinot poligonā deponēto atkritumu daudzumu, kas negatīvi ietekmē gan vidi, gan cilvēku veselību.

Iepriekš sašķirotos atkritumus iedzīvotāji ar savu transportu paši nogādā uz šķirošanas punktu - "Tauri", Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.

Darba laiks atkritumu pieņemšanas punktā:

 • Ceturtdienās  no plkst.10:00 līdz 16:00
 • Sestdienās no plkts.10:00 līdz 14:00

Kādus atšķirotos atkritumus pieņem:

Bezmaksas nododamās frakcijas -

 • Kartona, papīra iepakojumu - gofra kartons, kartona/papīra kastes un kārbas saplacinātā veidā, sulas un piena tetrapakas. Pirms izmešanas jāizskalo!
 • Makulatūru - avīzes, žurnāli, grāmatas.
 • Stikla pudeles – baltas un krāsainas krāsas stikla burkas, pudeles. Pirms izmešanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām!
 • Plastmasas kannas - Piemēram: A/M vējstiklu mazgāšanas šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu iepakojums; mazgāšanas/ķīmijas līdzekļu pudeles/kanniņas; piena kanniņas; jogurta pudeles; matu šampūnu un balzamu iepakojums; šķidro ziepju iepakojums; pārtikas piedevu kannas.
 • PET pudeles - plastmasas (PET) dzērienu pudeles (saplacinātas)
 • Polietilēna iepakojumu (plēves)
 • Metāls - konservu kārbas, skārda bundžas, metāla vāciņi un citi metāla iepakojumi un sakausējumi (varš, bronza, misiņš, alumīnijs, svins, cinks, čuguns, tērauds, alva, jaukti metāli).
 • Bioloģiskie atkritumi – lapas, zari utt
 • Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
 • Baterijas un akumulatorus.

Maksas nododamās frakcijas un to izmaksas -

 • Nelikvīdi – atkritumi, kas nav pārstrādājami -  80EUR/t + PVN
 • Logu stikli - 40EUR/t +PVN
 • Kokmateriāli - 40EUR/t +PVN
 • Būvgruži - 40EUR/t +PVN
 • Riepas - 150EUR/t +PVN
 • Apgaismes iekārtas un luminiscētas spuldzes - 0.25EUR gab.
 • Dzīvsudraba saturoši materiāli -  2.5EUR/kg
 • Organiskie šķīdinātāji, dezinfekcijas līdzekļi, laku un krāsu atkritumi - 1.3EUR/kg
 • Eļļas filtri -  0.25EUR/gab

NB! Izmaksas apstiprinātas līdz šī gada augustam.
 

Datora versija