Vangažu pilsētas pakalpojumi

Vangažu pilsētas pārvalde
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs: Juris Jakubovskis
Tālrunis/fakss: +371 67995650, +371 28608445
E-pasts: juris.jakubovskis@ropazi.lv

Sekretāre: Jana Bluka
Tālrunis/fakss: +371 67995650, +371 25629232
Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
E-pasts: vangazi.parvalde@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdien no plkst.9.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 19.00
Ceturtdien no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 18.00

Vangažu pilsētas iestāžu un struktūrvienību sniegtie pakalpojumi:

1. Sekretāre
1.1. Iesniegumu pieņemšana
1.2. Dzīvesvietas deklarēšana un izziņu izsniegšana
1.3. PII “Jancis” rindas reģistrācija

2. Kase
2.1. Valsts un pašvaldības nodevu saņemšana
2.2. NĪN apmaksa

3. NĪN administrēšana
3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus novadā esošajiem īpašumiem;
3.2. Reģistrē īpašnieku maiņu īpašuma pārdošanas, dāvinājuma vai mantojuma gadījumos, ja šī maiņa ir reģistrēta zemesgrāmatā, kā arī veic nodokļu pārrēķinus jaunajiem īpašniekiem vai īpašumiem;
3.3. Izsniedz izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību LR Zemesgrāmatai vai bankai;
3.4. Izsniedz izziņas pašražotu lauksaimniecības produktu tirgošanai tirgū;
3.5. Izsniedz izziņas par izmantotajām lauksaimniecības zemju platībām akcīzes nodokļa atmaksai;
3.6. Izskata iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm
3.7. Kontrolē nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus.

4. Bāriņtiesas pakalpojumi
4.1. Sagatavo darījuma akta projektu, ja to slēdz novadā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji savstarpēji, vai ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00;
4.2. Apliecina darījuma aktu, ja darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00;
4.3. Sastāda vai atsauc testamentu;
4.4. Pieņem glabāšanā testamentu;
4.5. Sagatavo pilnvaru (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukumu;
4.6. Apliecina pilnvaru;
4.7. Apliecina paraksta īstumu uz dokumenta;
4.8. Apliecina dokumentu kopijas;
4.9. Sastāda nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai;
4.10. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma;
4.11. Sastāda mantojuma sarakstu pēc tiesas vai notāra pieprasījuma

5. Dzimtsarakstu pakalpojumi
5.1. Dzimušo reģistrācija;
5.2. Mirušo reģistrācija;
5.3. Laulību reģistrācija;
5.4. Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana;
5.5. Izziņa no civilstāvokļa akta reģistra;
5.6. Uzvārda maiņa.

6. Sociālā dienesta pakalpojumi
6.1. Sociāla darba pakalpojums;
6.2. Psihologa pakalpojums;
6.3. Aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;
6.4. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums;
6.5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem institūcijā;
6.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums rehabilitācijas iestādēs;
6.7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā;
6.8. Specializētā autotransporta pakalpojums;
6.9. Asistenta pakalpojums;
6.10. Nakts patversmes pakalpojums;
6.11. Izvērtējuma sagatavošana Veselības un darbspēju valsts ārstu komisijai, ja cilvēks kārto 1.grupas invaliditāti;
6.12. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
6.13. Sociālo rehabilitāciju personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām;
6.14. Specializēto darbnīcu pakalpojums klientiem ar invaliditāti.

7. Vangažu pilsētas bibliotēka
7.1. Lietotāju reģistrācija;
7.2. Literatūras izsniegšana uz mājām;
7.3. Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana;
7.4. Laikraksti un žurnāli (40 nosaukumi);
7.5. Laikrakstu un žurnālu arhīvs;
7.6. Grāmatu elektroniskā rezervēšana;
7.7. DVD un CD kolekcijas;
7.8. Datubāzes (Lursoft un Letonika);
7.9. Filmas no portāla filmas.lv;
7.10. Uzziņas un konsultācijas;
7.11. Starpbibliotēku abonements;
7.12. Bezmaksas internets un datori;
7.13. Bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem;
7.14. Bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem;
7.15. Kopēšana, Izdruka, skenēšana (maksas pakalpojums).

 

Datora versija