I Latvijas Brīvvalsts 1918.- 1940.g.

Pirmās Latvijas Brīvvalsts laikā aptuveni 34422,46 ha lielā apriņķī (no tiem 18,06 tūkstoši ha meži un purvi) dzīvoja 2789 iedzīvotāji, no tiem 90,37 % latvieši.

1920.gadā dibināta Aizsargu organizācija, tās vadītājs -  Mārtiņš Saliņš. Sievietes darbojās Aizsardžu organizācijā.

 Ropažu Aizsargu organizācijas parāde Ropažu centrā 20.gs. 30.gadi.

 

 Aizsardžu un aizsargu parādes gājiens caur Ropažu centru 20.gs 30.gadi.

 

405. Ropažu mazpulks ar skolotājiem un pagastvečiem Ropažu pamatskolā 1935.g. 1.decembrī.

 

    Ropažu 405. Mazpulku organizāciju vadīja skolotājs Rūdolfs Gūtmanis. Mazpulki darbojās arī Kākciema skolā.

 

  Jaunuzceltā biedrības “Ropažu jaunatne” nams “Modriņi” pēc 1928.gada atklāšanas svētkiem.

 

1922.gadā darbojās biedrība “Ropažu jaunatne”, kurā bija ap 40 biedru. Biedrība kopā ar aizsargiem 1928.gadā uzcēla namu “Modriņi”, kopīgiem kultūras pasākumiem. Ēkā bija ierīkota arī pirmā Ropažu bibliotēka ar 1000 grāmatām.

 

1927.gadā par Kākciema pamatskolas pārzini strādāja Otomārs Oškalns (II Pasaules karā aktīvs Sarkanās armijas partizāns). 1934.gadā no skolas pārziņa amata atlaists, jo bijis komunistisko ideju atbalstītājs. 

 Kākciema pamatskolas skolnieki un skolas pārzinis Otomārs Oškalns 20.gs. 30.gadu sākums. 

 

1933.gadā uzbūvēja jaunu tiltu pāri Lielajai Juglai pie Pilskalniem, vēlāk arī Augšciemā.

Jaunā Ropažu tilta būvniecība 1933.gadā.

 

Augšciema tilts 20.gs. 30.gadi.

 

Ropažos aktīvi strādāja rūpnieciskie ražošanas objekti: N.Moskovska un M.Blūmberga vilnas kārstuve, austuve, koku zāģētava un dzirnavas Skuķīšos, Lūkšu ūdens dzirnavas, koku zāģētava Bajāros, Volfa ūdens dzirnavas, koku zāģētavas un elektrības centrāle Ropažos. Mežniecības Zaķos, Endzeliņos un Mežgaitās. Darbojās arī pasta, telegrāfa, telefona iestādes un aptieka “Krustiņos”.

 

Koku zāģētava pie Volfa ūdens dzirnavām Ropažos 20.gs. 40.gados.

 

Ropažu krogs un no kreisās piebūve - bijusī aptieka “Krustiņi” 1975.gadā.

 

Vilciens Kangaru stacijas atklāšanas dienā 1935.gada 26.novembrī.

 

1935.gada 26.novembrī tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga - Suntaži. Ropažu pagasta teritorijā bija Ķivuļu, Bajāru, Kangaru, Remīnes un Augšciema stacijas. Pēc V.Ozoliņa projekta 1937.gadā uzceltas Kangaru un Augšciema stacijas ēkas. 

 

Kangaru stacija celtniecības laikā 1937.gadā.

 

Pagastā pamatskolas bija Ropažos, Augšciemā, Kākciemā un Endzeliņos.

1936.gada 27.septembrī atklāja II pakāpes sešu klašu pamatskolu  un slēdza draudzes skolu Ropažos un  Augšciema pagastskolu.

 

Ropažu pagasta 6-klasīgā pamatskola 1936.gadā.

 

20.gs. 30.gados pagastu valdē  priekšsēdētājs bija Mārtiņš Lūsis, darbvedis Ādolfs Krieviņš, kārtībnieks Kārlis Babris.

 Ropažu pagasta valde 20.gs. 30.gadi.

 

Darbojās Ropažu krājaizdevuma sabiedrība, savstarpējā apdrošināšanas biedrība, patērētāju biedrība, 4 lopkopības pārraudzības biedrības, 5 meliorācijas sabiedrības.

 

Kulšanas talka Ropažu “Pļavmalās” 1939.gadā.

 

Pēc 1938.gada datiem pagastā bija 159 zemnieku vecsaimniecības ar vidējo platību 50 ha, 225 jaunsaimniecības ar vidējo platību 20 ha, 20 sīksaimniecības ar platību  6,3 ha un 16 amatnieku saimniecības.

Kulšanas talka Ropažu jaunsaimniecībā (?) 20.gs. 30.gadi.

 

20.gs. 30.gados mežu dienā Ropažos bija ieradies Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis pie kapiem iestādīja liepu, tā joprojām aug un zaļo.

Kapu svētki Ropažos 1938.gada 2.jūlijā

 

Ropažu tautas namā un Kākciema pamatskolā aktīvi darbojās kori un deju kolektīvi, tika veidotas teātra izrādes, rīkoti karnevāli u.c. kultūras pasākumi.

Karnevāls Tautas namā 20.gs. 20.-30.gadi

 

1939.gadā tika sākta VEF aviācijas rūpnīcas būve Ropažos, kurai bija paredzēts savs lidlauks un izmēģinājuma poligons 285 ha platībā. Šai rūpnīcai bija perspektīva kļūt par ievērojamu aviorūpniecības centru Ziemeļeiropā. Bija paredzēta Kārļa Irbīša konstruētā “VEF I-16” sērijveida ražošana un pakāpeniska importa agregātu aizstāšana ar vietējo ražošanu. Padomju okupācija 1940.gadā un Otrais Pasaules karš šos nodomus izjauca.

Ropažu “VEF” lidlaukā apgāzusies lidmašīna – divplāksnis. 20.gs. 30.gadu beigas.

Datora versija