Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Lielkangari”, Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā publiskā apspriešana


Dokumenti

Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Lielkangari", Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā. Grafiskā daļa
.pdf
05.03.2016
Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Lielkangari", Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā. Paskaidrojuma raksts
.pdf
05.03.2016
Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Lielkangari", Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā. Pārskats par izstrādes procesu
.pdf
05.03.2016
Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma "Lielkangari", Kangari, Ropažu novads teritorijas daļā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
.pdf
05.03.2016
Paziņojums par publiskās apspriešanas izsludināšanu
.docx
05.03.2016
Datora versija