Dzīvojamās mājas un zirgu staļļa jaunbūvi nekustamajā īpašumā „Brīves”, Kangari.

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu dzīvojamās mājas un zirgu staļļa jaunbūvi nekustamajā īpašumā „Brīves”, Kangari. Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 009 0242

Dokumenti

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
.pdf
12.11.2014
Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu dzīvojamās mājas un zirgu staļļa jaunbūvi nekustamajā īpašumā „Brīves”, Kangari. Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 009 0242
Sēdes prrotokols
.pdf
12.11.2014
Par dzīvojamās mājas un zirgu staļļa nekustamajā īpašumā "Brīves" būvniecības ieceres publiskas apspriešanas uzsākšanu. Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes sēdes prrotokols Nr. 10-9.1/48. 10.12.2014
Aptaujas lapa
.doc
12.11.2014
Aptaujas lapa publiskajai apspriešanai par dzīvojamās mājas un zirgu staļļa jaunbūvi nekustamajā īpašumā "Brīves", kangari, Ropažu novads
Informācija par paredzēto darbību
.jpg
12.11.2014
Pārskats par dzīvojamās mājas un zirgu staļļa būvniecības ieceres publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā "Brīves", Kangari, Ropažu novadā
.pdf
12.11.2014
Datora versija